Cégnév: Bio-Cleaner Kft.    Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Üdülő köz 37.    E-mail cím: orgalco@gmail.com   Telefonszám: +36309413541    Webhely: www.orgalco.hu

Facebook promóciós játék részvételi- és játékszabályzat
2021.10.11.

Facebook promóciós játék részvételi- és játékszabályzat

 

A Játék szervezője: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék
(a továbbiakban: Játék) szervezője a Bio-Cleaner Kft.
(Cg. 13-19-095198, Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Üdülő köz 37.)

 

Kik vehetnek részt a játékban? A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó
természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel továbbá Facebook
adatlappal rendelkezik (a továbbiakban: Játékos)

A játék mechanizmusa: A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook
oldalán keresztül hirdeti meg. Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a promóciós játékban és
jogosult legyen a nyereményre a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell
eljárnia. Egy Játékos, egy felhasználói fiókkal, helyes megfejtéssel, hozzászólással, megosztással
vagy lájkakkal, az egyenlő esélyek érdekében, csak egyszer szerepel a kisorsolandó nyertesek
között!

A játék időtartama és sorsolás: A promóciós játékban meghirdetett időpontok szerint!
Nyeremény: A játékban meghirdetett termék. A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a
véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: facebooknyertes.com

 

A nyertesek nevét a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a játék zárónapjának
megjelölt időpontot követő 1 napon belül. A nyeremény pénzre át nem váltható!
Nyertesek értesítése: A nyertesek nevét a Szervező a Facebook oldalon közzéteszi / továbbá
Őket Messenger üzenetben értesíti. A nyeremény átvételéről Szervező részletesen tájékoztatja a
nyerteseket. Ha a nyertes az üzenetben történt kiértesítést követő 15 naptári napon belül nem
jelentkezik a nyereményéért, jogosulatlanná válik a nyereményére. Ebben az esetben a játék
szervezője új nyertest sorsol ki a fent leírt módon. A Játékosok kötelesek együttműködni a
nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény
átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen
felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.


A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a
Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

orgalco.hu

2021 Copyright Bio-Cleaner Kft.. Minden jog fenntartva..

Készítette: DevelMedia